Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online 101, avenue Henri-Martin : La Bicyclette Bleue (1942-1944) (Littérature Française) (French Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with 101, avenue Henri-Martin : La Bicyclette Bleue (1942-1944) (Littérature Française) (French Edition) book. Happy reading 101, avenue Henri-Martin : La Bicyclette Bleue (1942-1944) (Littérature Française) (French Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF 101, avenue Henri-Martin : La Bicyclette Bleue (1942-1944) (Littérature Française) (French Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF 101, avenue Henri-Martin : La Bicyclette Bleue (1942-1944) (Littérature Française) (French Edition) Pocket Guide.

Kampen, Kok, , p. De Bijbel voor leken. Studies over Petrus Naghel en de Historiebijbel van Leuven, , XVII- 3 4 p. Centre de recherches en histoire du droit et des institutions. Livres et lectures de femmes en Europe. Darstellungen der Mantelspende des Heiligen Martin vom Waar de ziel haar naam verliest. Handschrift Brussel KB , fol. Pareltjes van Nederlandse en Rijnlandse mystiek. Leuven, Peeters, , 84 p. Het votiefgebruik in twee middeleeuwse mirakelboeken.

De waarde van de vita Berlindis als historische bron. Les voies communicationnelles du message hagiographique au Haut Moyen Age. La vie culturelle - Het culturele leven. Cities and cultural exchange in Europe Cambridge, Cambridge University Press, , pp. Die mittelalterliche Rezeption der aristotelischen Philosophie der Ehe: Leiden, Brill, , p. Studies in medieval and Reformation Traditions Claassens Gerard. Nijmegen, SUN, , pp. Northern Realism and Carthusian Devotion: Cultural exchange between the Low Countries and Italy For eternal glory and remembrance: The use and abuse of sacred places in late medieval towns.

Tournai, Audenarde et Gand: Flemish manuscript Painting in Context: Los Angeles, Paul Getty Museum, , p. Flemish Manuscript Painting in Context: The year and the creation of a new European architecture. Architectura Medii Aeva 1 Koal Valeska. Eine anonyme Predigt des Jahrhunderts im Kontext der mittelalterlichen Tanzpolemik. Entre Flandre et Hainaut: De macht van de mythe: De muze en de mythe: Medieval Dutch literature and learning. Intellectual culture on the Rhine, Hincker Vincent , Hust Philippe.

Paris, Editions NEA, , pp.


 • !
 • .
 • Avenue Henri Martin, by Régine Deforges.
 • ;
 • !
 • .

Onderzoek tijdens het jaar in Brabant. Heemkundige Kring, XX, , 1, pp. Hertog Jan I van Brabant. Hendrik I van Brabant Keulen, De kanseliers van Brabant in de 15de eeuw, inzonderheid in de periode De beul van Leuven. Huwelijksrelaties als bindmiddel tussen mannen met macht in het hertogdom Brabant van de vijftiende eeuw.

Jaarboek Europees Genootschap voor Munt-en Penningkunde, , pp. La ville au milieu des marais: Aesturia Cordemais , , 9, pp. Archeologisch onderzoek van de zandpoort te Herentals. Tessenderlo, Studiebureau Monumentenzorg, , 33 p. Het Steen en de burgers: Mechelen, Stad Mechelen, Dienst Archeologie, , pp. De geschiedenis van Mechelen tijdens de 12de en 13de eeuw.

Onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen. Het einde van de oude gevangenis? De stadsarcheologie als bron voor de kennis van groei en stagnatie van middeleeuwse steden. Het Loeffplein op de schop. De opgravingen op het Loeffplein De opgravingslocatie en het historisch kaartmateriaal. Inwoners van het Oude Land van Aarschot werden burgers van Maastricht 15de eeuw. La ville et le crime. Jan Keynoghe, een rijke Leuvense burger uit de 15de eeuw en stichter van het godshuis van de Zeven Slapers. Curtenberg, XVI, , , pp. Bouwhistorisch onderzoek betreffende het huis genaamd Nachtegael.

Bulletin Antwerpse vereniging voor bouwhistorie en geschiedenis, II, , pp. De oudste keure over de vervalsing van eetwaren te Antwerpen Geschiedenis der geneeskunde, XI, , 5, pp. Antwerpen en Mechelen in de jaren volgens hun respectieve stadsrekeningen. Een middeleeuwse wijk in Brussel: Wat vertellen de geschreven bronnen?

Het geld-en kredietwezen in de laat-middeleeuwse stad Tienen: Identificatie van de burcht Humberch uit de vita Berlendis. Een donjon bij de Demer: Het Kasteel van Rivieren te Gelrode gem. Aarschot, Vlaams-Brabant komt even aan de oppervlakte. Brussel, Vioe, , 4 p. Les limites anciennes de Molenbeek et le lignage seigneurial des Koekelberg. Schippers en schepen van Saaftinge in de vijftiende eeuw: In humidis et siccis. Van Karolingers tot Brabanders: Villers-en-Brabant et les Dunes.

Oorkondenboek van de abdij Kloosterrade Villers-la-Ville, abbaye de Villers-en-Brabant. German literature of the high middle ages. Hadewijch] Scheepsma Wybren. Bringing heaven down to earth. Beguine constructions of heaven. Envisaging heaven in the middle ages.

London ; New York, , pp. Ruusbroec en de stedelijke vroomheid. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Patriotic saints or patriotic hagiography in Brabant at the end of the Middel Ages? Franz Steiner Verlag, , , pp. Middeleeuwse studies en bronnen -Medieval studies and sources Gilbert Creighton. De door Rogier van der Weyden geschilderde Kruisiging van Scheut als verbeelding van de laatmiddeleeuwse sacramentsverering.

Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneel-juridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeleeuwen, XIX, , pp. Een bijdrage tot het onderzoek naar laatgotische gewelfschilderingen in het hertogdom Brabant. Brussel, Vrije Universiteit, , p.

De Hollandse kerken van de Antwerpse loodsmeester Evert Spoorwater. Histoire du chantier ? In de schaduw van de keizer: Hendrik van Veldeke en zijn tijd Zutphen, Walburg Pers, , p. Leuven Barbarahof Archeologische opgraving. Wevelgem, Examino cvba, , 2 vol.

Le sel de la baie: Rennes, Presses universitaires de Rennes, , p. Landschappelijke dynamiek in de zuidwestelijke delta van de Lage Landen. Reconstructing disappeared landscapes of wet areas: European Landscapes and Lifestyles: Journal of Maritime Archaeology, I, , 2, pp. Bochaca Michel , Sarrazin Jean-Luc. The Belgian Polders, Flanders: De Vlaamse graven en de strijd tegen het water in de laatmiddeleeuwse Vlaamse kustvlakte veertiende-zestiende eeuw.

Interdisciplinary Approaches in History, Archaeology and Biology. Leyden, Brill, , pp. North Europe and the Baltic c. Turfwinning, visserij en zoutwinning in een industrieel veenlandschap. Aspecten van de sociaal-ecologische transformatie van Holland in de Late Middeleeuwen. Zoutwinning langs de Noordzee: De woning van de graaf in de veertiende eeuw. Het Prinsenhof in Brugge. Het ontstaan van het graafschap Vlaanderen en de forestiers van Harelbeke? De forestiers van Harelbeke? Oorsprongsmythen en nationale identiteit De forestiers van Vlaanderen.

De forestiers van Harelbeke. Moeder maakt geen bastaard. The quest for the sources of a non-bureaucratic feudalism. Flemish feudalism during the High Middle Ages Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis, LXXV, , 1, pp. Ghesceet van taflen ende bedden ten spirituele hove. De scheidingsbrief als voorwaarde tot boedelverdeling voor de schepenen van den keure van Gent Van der Eycken Michel , Houtman Erik. Liber amicorum Herman Coppens.


 • See a Problem?.
 • In Search of Higher Ground.
 • Get A Copy!
 • .
 • Baseball Ethan and His Little League Dreams?
 • Dialogue 2 dot 0. A tweet-book on social networks for managers and entrepreneurs;

Een eigentijdse kijk op de Guldensporenslag De site, Het museum. Erfgoed Vlaanderen Toekomst voor ons verleden, , 47, pp. Het Bourgondische kasteel te Oudenaarde als onderdeel van een laatmiddeleeuwse defensiestrategie. De kastelen Singelberg Beveren en Saaftinge rond Voorbeelden van de Bourgondische defensiepolitiek in Vlaanderen 1. Revue historique, LXIV, , pp. The power of personal networks: Clerics as political actors in the conflict between Capetian France and the county of Flanders during the last decade.

Bolton Brenda , Meek Christine. The political and symbolic economy of state feudalism.

101 Avenue Henri Martin, 1942-1944

The cas of the late-medieval Flanders. Historical materialism -Research in critical Marxist theory , XV, , 2, pp. Bevolkingsomvang en familieleven in de Middeleeuwen. Social mobility and apprenticeship in late medieval Flanders. The anti-red-shift -to the dark side. Colour changes in Flemisch luxury woollens, Medieval clothing and textiles, III, , pp.

Tourse groot geslagen te Gent. Blockmans Wim , Pleij Herman. De voorgeschiedenis van het Bourgondische hof. Hillewaert Bieke , Van Besien Elisabeth. Van adellijke logeergelegenheid tot vijfsterrenhotel. Middeleeuwse Brugse huizen en hofsteden langs de Spiegelrei. Eeklo-Blakstraat, 12de de eeuwse sporen. Van wanneer precies dateert de St-Hermeskrypte van Ronse. La justice politique dans les grandes villes flamandes. Rome; Paris, , pp. History, XCII, , 1, pp. De stichting van de Sint-Jacobskerk en -parochie in de 11de eeuw. Bijdrage tot de vroegste stadsgeschiedenis van Ieper.

Weeskinderen in het Laatmiddeleeuwse Aalst. Pour dieu et en especial aumosne: Edelen in de Vlaamse stedelijke samenleving. Een kwantitatieve benadering van de elite van het laatmiddeleeuwse en vroegmoderne Brugge. Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis Amsterdam , IV, , 2, pp. De sociale en politieke communicatie tussen stad en hof in het Bourgondische Brugge.

De Brugse familie Adornes: Seksisme en wijnverbruik in de laatbourgondische periode. Bijdrage tot de geschiedenis van de lonen: Un tombeau en Flandre: Fiscale repartitie en familiale situaties in het Sint-Donatiaanszestendeel te Brugge in Mapa de la desembocadura del Zwin. La Europa de los Principes. La Europa de las ciadades. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. De beheersing van vetes en private conflicten in de elite van laatmiddeleeuws Gent. Tijdschrift voor Stadsgeschiedenis, II, , pp.

Ter nagedachtenis werd in het Alijnshospitaal opgerich][ Cfr. Nationaal biografisch woordenboek, Zegels, eden, taal en liturgie. Ideologie, propaganda en het symbolische gebruik van publieke ruimte in Gent Mahatma Ghandistraat 30, hoosmolen. Archeologisch onderzoek in Gent, De Gentse Sint-Baafsabdij en haar domeinen: Tussen Gavere en Cadzand. Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent, , p. Verhandelingen 31 Ryckbosch Wouter. Stedelijk initiatief of hertogelijke repressie? Vooght van sinen wive ende van al hueren goed. Boedelverdelingen voor de schepenen van de Keure van Gent tussen echtparen gescheiden van tafel en bed Gent on Files, VII, , 3, pp.

Case of late medieval Ghent. Money, markets and trade in late medieval Europe. Essays in honour of John H. Leiden; Boston, , pp. Een kwijtschrift van Wellicht de oudste akte uit de wettelijke passeringen van Roeselare, Rollarius Roeselare , , 1, pp. Berichtgeving te Veurne van de geboorte van keizer Karel. De Veurnse gasthuizen in de middeleeuwen. De heren van Vichte [ 15de eeuw. The journal of interdisciplinary history Cambridge, Mass. Heren en Vrouwen van Rode bij het begin van de 14de eeuw. Militaire leenverplichtingen voor leenhouders van het prinselijk leenhof van de Burg van Veurne en Dubbele benoeming van een schepen-keurheer van Veurne-Ambacht op 20 april Van Baceroth tot Baasrode en Sint-Amands: Heemkundige periodiek voor Izegem en omgeving, , , pp.

De feodaliteit in de late Middeleeuwen. Het vrij laatschap van Donsegem in Aarsele. De Roede van Tielt Tielt , , 2, pp. In de voetsporen van de middeleeuwse Melselenaar: Water Management in medieval rural economy. Ruralia V, 27 septembre-2 octobre Lyon, Villard-Sallet, , pp. Armoede en armenzorg in de Middeleeuwen.

Sporen van een agrarische nederzetting uit de volle middeleeuwen en landindeling uit de late middeleeuwen in het centrum van Maldegem O. Archaeologia Mediaevalis, XXX, , pp. Sint-Denijs, eerste helft van de twaalfde eeuw. Een volmiddeleeuwse hoeve met explosieve verassing in de Molenkouterslag Nevele-Merendree. Jaarboek van de provincie Oost-Vlaanderen.

Monumentenzorg en cultuurpatrimonium , , pp. Gillis vander Bystert, pastoor van Kalken Ontstaan van de parochies. Inaudita novitas canonici ordinis. De Roede van Tielt Tielt , , 4, pp. Regulen voor den cock. Een banket in de abdij van Ename. Bloei en verval van de kloosters in West-Vlaanderen gedurende de middeleeuwen. Magister Egidius van Brugge en de Ninoofse abdij.

A Time of Great Confusion. Canterbury and Flanders in the late Tenth century. Kerkelijk leven in de Middeleeuwen. Kreeg de onthoofde heilige ook een reliekhoofd? Over bedevaarten naar Sint-Lieven, pelgrimstekens en reliekbustes. Saints, tradition and monastic identity. The Ghent relics, Het mirakel van O. Handel en wandel met een heilige.

Studien zu einem Metaphysikentwurf aus dem letzten Viertel des Leiden, Brill, , X S. Laatgotische kunst in Lede. An analysis of an creative process. A note on the original disposition of the Ghent altarpiece and the Beaune polyptych. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde, nijverheid Jeruzalem in de crypte. De muurschilderingen in de crypte van de Gentse Sint-Baafskathedraal. Gent, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, , 80 p.

III. Histoire par époques - Geschiedenis in tijdvakken

Een internationale reis langs laatmiddeleeuws beeldsnijwerk. Leuven, Davidsfonds, , p. De Staande Lieve Vrouw van de Potterie. De restauratie van het beeld in en het ivoren beeld van de Sainte Chapelle in Parijs. Enkele gegevens over de Romaanse St. Velzeekse kerk in de fik op het einde van de 15de eeuw. De laatgotische kunst in het graafschap Vlaanderen ten oosten de Schelde. Het Land van Waas in relatie tot de laatgotische Gentse kunst. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Arnoldi Olaus Nicasius Kassel, ca. Novi Monasterii, VI, , pp.

De Meesters van Otto van Moerdrecht. Een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep miniaturisten, in relatie tot de productie van getijdenboeken in Brugge rond Amsterdam, in eigen beheer, , p. De kartuizers van Herne en hun vertaalactiviteiten. Tijdschrift van de Contactgroep voor sociaal-economische en institutioneeljuridische geschiedenis van geestelijke en kerkelijke instellingen in de Nederlanden in de middeleeuwen, XIX, , pp. De Bijbel voor leken Corpus van middeleeuwse aardewerk uit gesloten vondstcomplexen in Nederland en Vlaanderen C.

Valenciennes et les tombes des comtes de Hainaut Comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zelande Revue trimestrielle, , 91, pp. Petites villes et grands marchands? Le fil du temps. Archeologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden Low Country ascetics and oriental luxury: Jacques de Vitry, Marie of Oignies and the treasures of Oignies.

Fulton Rachel History in the comic mode: Medieval communities and the matter of person. New York, Fulton, Rachel, , pp. Le manuscrit Paris, BnF, fr. Corpus of illuminated manuscripts 17 Verbist Peter. Heriger van Lobbes ca. La chasse Notre-Dame de Tournai. Tournai, Incipit, , p.

Sigismund von Luxemburg in Konstanz La forge en Hamerisar Virton. Kunigunde von Luxemburg in Kassel und tausend Jahre nachher. Die heilige Kaiserin als Gestalt der sozial-politischen Selbstverherrlichung einer ehemaligen Hauptstadt. Die Markgrafen von Baden im Herzogtum Luxembourg. Geschichtliches Eupen, XL, , pp. Van Den Bossche B. Lambertus laatste bisschop van Maastricht, Hubertus eerste bisschop van Luik: The sources of canonical authority before Gratian.

Law in Western Europe c. Essai de chronologie et analyse de nouveaux documents. La Paix de Fexhe. Historische bijdragen over Sint-Truiden Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Schaetzengaarde te Tongeren prov. De bezitsgeschiedenis van de abdij van Sint-Truiden vanaf haar ontstaan tot Het zegel van Jutta van Limburg Un record de Overqualified for their jobs? Education and learning in the Netherlands, Liber amicorum James Hogg. La cistercienne et le livre. Problemen in de zielzorg rond de proosdij van Meerssen in de 12e eeuw.

Historische en heemkundige studies in en rond het Geuldal, , pp. Het twaalfde-eeuwse Officie van Sint-Trudo. Het officie van de H. Des inscriptions pour donner sens? Art mosan et armement. Typologie et fonctions des reliquaires mosans. Les Christs en croix. Van den Cruijckbeckers Oeven. Typochronologische studie en petrografische analyse van lokaal vervaardigd 14dedeeeuws aardewerk uit Sint-Truiden. Haillot et les potiers mosans. Les fonts babtismaux en pierre bleue. Een archeologische prospectie van Heverleebos en het Meerdaalwoud. Brussel, VUB, , p.

Archeologisch onderzoek in de Zeebrugse Achterhaven. Kortrijk, Archeologie Zuid-West-Vlaanderen, , 32 p. Un prince de la Renaissance Pierre-Ernest de Mansfeld. Archeologisch onderzoek in Bilzen uitgevoerd in het kader van de herinrichting van het Stadscentrum: Tongeren, Aron bvba, , 52 p. Archeologen kijken onder de Markt. De grote markt van Dendermonde Archeologisch vooronderzoek te Desteldonk Moervaart Zuid. Opgravingen in de Blakstraat, een balans. Grootschalig archeologisch onderzoek te Geel augustus Gent, Stadsarcheologie, , pp.


 • Dangerous Boys.
 • La bicyclette bleue, 1939-1942;
 • Categories.
 • Classics Audiobooks | nifaquniky.cf.
 • La bicyclette bleue, by Régine Deforges.

Bouwen met baksteen in het graafschap Vlaanderen, ca. Oost Tony , Van de Voorde Evy eds. In vuur en vlam! Omgaan met baksteenerfgoed in Vlaanderen. Di mercantia et altre cose. Gli Arnolfini nella Bruges del Quattrocento. Studi di storia offerti a Michele Luzzati. Ospedaletto Pisa , Pacini, , pp. Mercanti toscani e Bruges nel tardo Medioevo. Tra diritto e storia. Soveria Mannelli, Rubbettino, , 2 vol. De politieke en militaire geschiedenis van Oudenaarde op de kentering van Middeleeuwen en Nieuwe Tijden.

De rekening van het Land van Dendermonde van opgesteld door ontvanger Bardelin de Barde. Women, Men, and Markets. Fundamentals of medieval and early modern culture 4. Het Brugs Ommeland, 49, , 2, pp. Wijn in Brugge tijdens het laatste kwart van de 15de eeuw. Hoeveelheden, prijzen en consumptie. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, , , 1, pp. De Geselaars en de Jodenslachting te Gent in Ghendtsche Tydinghen, 38, , 3, pp. Speel nooit met een achtergelaten kanon!. Stedelijke communicatie in de Late Middeleeuwen. Aard, motivaties en politieke implicaties. Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis, 87, , 2, pp.

Deel I, , Deel II, Internal Colonization in Medieval Europe. Farnham, Ashgate, , pp. The expansion of Latin Europe, 2 Spindler Erik. Were Medieval Prostitutes Marginals? Evidence from Sluis, Musique et danse pour un jeune prince. The Challenge for a medieval Center of Industrial Growth: Ypres and the Drinking-Water Problem.

Kosso Cynthia , Scott Anne eds. Leiden, Boston, Brill, , pp. Technology and Change in History: Prostitutie en zelfmoord in de Dendersteden Dendermonde, Aalst, Ninove en Geraardsbergen tijdens de Bourgondische periode Klokgelui en stedelijke identiteit in het laatmiddeleeuwse Vlaanderen. Kloosterorden en wereldlijke overheden en de baksteenproductie tijdens de middeleeuwen in Vlaanderen.

De kantoren van de Hanze: Bergen, Brugge, Londen en Nowgorod. Brand Hanno , Knol Egge eds. Koggen, Kooplieden en Kantoren. De Hanze, een praktisch netwerk. Handelingen van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde,. Westouter in de late middeleeuwen. Edelen en leenmannen van Vlaanderen in Tijdschrift voor familiegeschiedenis, 45, , 3, pp. De Leiebrug te Deinze tijdens de Middeleeuwen. Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, , 76, pp. Een middeleeuwse watermolen in Kaster in de 14de eeuw. Vereniging voor Geschied-, Taal-en Volkskundig onderzoek in het Kortrijkse, 51, , 2, pp.

Historische banden tussen het Westland en het Land van Bornem in de eerste helft van de 14de eeuw. Tijdschrift voor familiegeschiedenis, 45, , 2, pp. De adel in het Land van Waas voor De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte La vie religieuse - Het godsdienstig leven.

Hoofdcijnsplichtigen van de Sint-Baafsabdij van Gent in Laarne en Kalken in de tweede helft van de 14de eeuw. Kerk en geloofsbeleving in Vlaanderen onder druk aan de vooravond van de Reformatietijd ca. Hagiographica, , 15, pp. Blootsvoets en te paard naar de Mongolen die wij Tartaren noemen. De zending van een Vlaamse monnik. Vroegere weelde in de Sint-Donaaskerk in Brugge Een Gentse globetrotter in de XVe eeuw. Van speelman tot reguliere kanunnik. De levensloop van de anonieme auteur van de stichtingskroniek van Watten einde elfde eeuw , Een poging tot reconstructie.

Cum tanta sit in amicitia vera perfectio. Liber amicorum Raoul Bauer. De oorsprong van de Ieperse Sint-Jacobskerk en -parochie. Een vergeten monument -een parochie om te onthouden. From Integration to Segregation. Medieval Confraternities in European Towns: Frankfurt am Main [ etc], Lang, , pp. Studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart Wereldlijke leden en begunstigers van de H. A scholarly book collection claimed by the Dominicans of Ghent Flanders in Archivum Fratrum Praedicatorum, 78, , pp. A Journal of Medieval Studies, 84, , 3, pp.

De middeleeuwse sporenkappen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge. Monumenten, landschappen en archeologie, 28, , 2, pp. Hans Memling, master painter in fifteenth century Bruges. London [ etc], Miller, , p. Medische kennis te Poperinge omstreeks Het handschrift van stadsgeneesheer en barbier Jan Davidt. Fiandre e Italia nel Quattrocento: Humanistica, , 3, pp. Two Petals of a Fleur. Fund og forskning I Det Kongelige Biblioteks samlinger, , 47, pp. La vie politique - Het politieke leven.

Desmaele Bernard , Cauchies Jean-Marie dir. La vie sociale - Het sociale leven. Alimentar la ciudad en la Edad Media: Instituto de Estudios Rojanos, , pp. Aisne, Frankrijk in Revue Belge de Musicologie. Jean le Familleur et ses fondations. Le seigneur Isaac et la fondation de la chapelle de Bois-Seigneur-Isaac. Ce que disent les rares sources disponibles.

La Sainte Eucharistie en guise de nourriture. Etudes et documents La vie politique ; le droit - Het politieke leven ; het recht. Nord de la France, Belgique, Pays-Bas, 91, , , pp. Die Urkunden Graf Johanns des Blinden Textes, images et imaginaire luxembourgeois. Hommage au Professeur Francis Balace. Aspects politiques, diplomatiques, religieux et artistiques. La maison de Duras en Hesbaye. Lyon, Presses Universitaires de Lyon, , pp. Stavelot, Abbaye de Stavelot, , 75 p. Paris, Fayard, , p.

Enkele voorlopige resultaten van vroeg-en volmiddeleeuws nederzettingsonderzoek in de Antwerpse Kempen en omstreken. Op zoek naar de oudste middeleeuwse bewoning aan de Grote Markt te Aalst prov. Het onderzoek van afval-en beerkuilen uit de twaalfde tot de veertiende eeuw. Archeologisch noodonderzoek in de Grotestraat te Geraardsbergen. Over een baby in een kookpot onderweg naar de limbo Een neonatale bijzetting uit de late middeleeuwen in de Hoogstraat te Zottegem.

Archeologisch en dendrochronologiqch onderzoek in Ieper prov. Archeologisch noodonderzoek te Erps-Kwerps-Villershof Kortenberg, prov. Romaanse steenfragmenten bewaard te Loppem. Laatmiddeleeuwse potstal op Den Hout in Beerse. Les ducs de Bourgogne -Bourgondische hertogen Les tombeaux des ducs de Bourgogne. Pour en finir avec une obsession critique. Langue, pouvoirs et dialogue. Aspects linguistiques de la communication entre les ducs de Bourgogne et leurs sujets flamands Les ducs et les arts. Les Ducs de Bourgogne. Guerre et fastes , Apt, Astrolabe, , pp. The Image of Charles the Bold.

Charles the Bold Splendeurs de la cour de Bourgogne. Het portret van Karel de Stoute. Karel de Stoute Vorstelijke magnificentia in het Beloofde Land. De kunst van de representatie aan het Bourgondische hof. Museumbulletin, 29, , 1, pp. Entre profit et dommage. De waarde van de wet. De invloed van formele diplomatische kenmerken op de wetgeving van de Bourgondische hertogen voor het graafschap Vlaanderen.

Na de dispositie van het beschreve regt Karel de Stoute en zijn tijd. Meulemeester Jean Luc ed. Karel de Stoute en de laat-Bourgondische cultuur. Het bestuur van de kasselrij Kortrijk in de Bourgondische periode Brussel, Algemeen Rijksarchief, , p. Les chroniqueurs bourguignons et la Guerre du Bien Public. Prelaat en diplomaat, leermeester, vertrouweling en topadviseur van Filips de Schone. Vue dans une plus juste perspective.

French History, 23, , 2, pp. Der Orden vom Goldenen Vlies. Palaces and Tents filled with Art. The court culture of Charles the Bold. Paleizen en tenten vol kunst. De hofcultuur van Karel de Stoute. Antonius Busnois en muziek voor adel, Kerk en hof ten tijde van Karel de Stoute. Autoren und Werke des deutschsprachigen Kulturraumes. Les signes du pouvoir.

For the common good. State power and urban revolts in the reign of Mary of Burgundy Turnhout, Brepols, , XII p. Studies in European urban history Recueil des historiens de la France. Documents financiers et administratifs: Een traditionele lofzang op de vorstin en op de universele vrouw. Over de horeca tijdens de regeerperiode van Karel de Stoute.

De wapenpas van de Gouden Boom. Feestvieren op zijn Bourgondisch. Les usages vestimentaires des ducs. De grote Bourgondische huwelijken. Ghendtsche Tydinghen, 38, , 1, pp. Les ducs et leurs villes. Van Luik naar Brugge en terug. Het vrijheidsperron van Luik. Ostfildern, Jan Thorbecke, , p. Charles the Bold, Duke of Burgundy Aan tafel met Karel de Stoute. De liturgische paramenten van de Orde van het Gulden Vlies. Artistieke hoogtepunten van de Bourgondische hofkunst.

Marti Susan , Borchert. The Vestments of the Order of the Golden Fleece. A major work of Burgundian court art. Les ducs et la guerre. Noblesse et pouvoir princier dans les pays bourguignons au temps de Jean sans Peur Opkomst van de Bourgondische hertogen La Librairie des ducs de Bourgogne. Volume IV, Textes historiques. De laatste reis van Karel de Stoute. De affaire Van Borselen en de consolidatie van de Bourgondische macht in de Nederlanden Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, , , 1, pp. De Bourgondische bloeiperiode Portret van Karel de Stoute.

Militair, maar geen strateeg. La chapelle musicale de la cour de Bourgogne. Bousmanne Bernard , Van Hemelryck Tania , van.

L'ensemble des ouvrages de la bibliothèque

Karel de Stoute en de Wapenpas van de Betoverde Burcht. De Wapenpas van de Betoverde Burcht. Voorbode van de machtsgreep door Karel de Stoute. Le bijou du pouvoir. Europa tegen de Turken. De kruistocht van Filips de Goede. Retour sur le concept de bourgondisation. La cour des ducs. Exploitiez la guerre par tous les moyens! Chalford, Amberley, , p. Toll-free navigation on the Honte ca. A legal consultation by J. Boods, pensionary of Antwerp. Bulletin de la Commission Royale. De Catalunya a Flandes. Francesc de Montcada , erudit i politic.

Barcelona, Dux, , p. Against the world, Vrede onder de Oostenrijkers De teen van de Keizer. Broer Jansz in Antwerpse ogen. De Amsterdamse courantier na de slag bij Kallo in neergezet als propagandist. De Zeventiende Eeuw, 25, , 1, pp. Cultura e prassi politiche tra Fiandre e Italia nel Seicento.

Fiandre e Italia tra monarchia universale e Stati territoriali: Cultura politica e dinamiche sociali. Bellinzona, Casagrande, , pp. Les guerres de Louis XIV: Sous le souffle de Paris. Les Pays-Bas autrichiens au lendemain du 14 juillet Le cas du Hainaut. Los acontecimientos de Breda, Las Dunas y Rocroi. Onder Karel V De belegering van Kortrijk in Champion, , p. Mon Journal de la guerre de Sept ans. Sur la route des Flandres. Madrid, Ministerio de Defensa, , p. Les instructions au Sieur de Lesseps de Le prince de Ligne. Paris, Tallandier, , p. Plechtige executie van Generaal-Majoor Ellenbergher buiten de Dampoort 30 november Ghendtsche Tydinghen, 38, , 6, pp.

Wapenheraut Cornelius Gailliard over Cornelius de Schepper, anno Herstel onder Albrecht en Isabella Maria Theresia und ihre Armee. Le couronnement de Charles Quint. Le prince Charles de Ligne graveur Journal of the Royal Library of Belgium, , 2, pp. Stuttgart, Kohlhammer, , p. La corte flamenca de Carlos V. Sprokkelingen uit de parochieregisters van het Spaans Kasteel te Gent. Las redes del imperio. Encuentros de ayer y reencuentros de hoy. Zedinger Renate , Schmale Wolfgang eds. Franz Stephan von Lothringen und seine Kreis. The economic role of the family in the European economy from the 13th to the 18th centuries.

Louis XIV et les intendants. Franz Stephan von Lothringen als Kaiser. The Road to Rocroi. Class, culture, and command in the Spanish Army of Flanders Leiden, Brill, , XVI p. History of Warfare De militaire politiek van de graaf-hertog van Olivares en de Brusselse hofhouding van de kardinaal-infant Het voorspel tot het Beleg van Oostende. Politieke en militaire rol en betekenis van Oostende tijdens de 2e helft van de 16e eeuw deel 1. Politieke en militaire rol en betekenis van Oostende tijdens de 2e helft van de 16e eeuw deel 2.

Voorspel tot het Beleg van Oostende. Politieke en militaire rol en betekenis van Oostende tijdens de 2e helft van de 16e eeuw deel 3. Politieke en militaire rol en betekenis van Oostende tijdens de 2e helft van de 16e eeuw deel 4. Politieke en militaire rol en betekenis van Oostende tijdens de 2e helft van de 16e eeuw deel 5. Politieke en militaire rol en betekenis van Oostende tijdens de 2e helft van de 16e eeuw deel 6. Politieke en militaire rol en betekenis van Oostende tijdens de 2e helft van de 16e eeuw deel 7.

De ordonnantie betreffende de pacificatie van de beroerten te Antwerpen 24 mei Breekpunt voor de politiek van Filips II ten overstaan van de Nederlanden. Het politiek testament van de hertog van Alva: Het Oude Land van Edingen en omliggende. Het Land van Ham. Driemaandelijks Tijdschrift, 30, , 4, pp. Traktaten over artillerie, oorlogvoering en vestingbouw uit de Spaanse Nederlanden. Hun verspreiding in de Iberische en Iberico-Amerikaanse wereld. Thomas Werner , Stols Eddy eds.

Een wereld op papier. Zuid-Nederlandse boeken, prenten en kaarten in het Spaanse en Portugese wereldrijk 16dede eeuw. Un mundo sobre papel. De vroege versterkingswerken van Antwerpen en de Spaanse omwalling. De Spaanse omwalling vanaf haar bouw in tot haar afbraak in De val van Antwerpen Tollebeek Jo , te Velde Henk eds.

Het geheugen van de Lage Landen. De val van Antwerpen in Orde van den Prince. Nieuwsbrief, 29, , 1, pp.

L'ensemble des ouvrages de la bibliothèque

Herstellen van de forten op de Schelde in Heemkundige Vereniging De Gonde Melle , 37, , 2, pp. Het jaar in Melle. Drie koeien voor de vrede. Heemkundige Vereniging De Gonde Melle , 37, , 1, pp. Het oorlogsgebeuren in Oost-en West-Brabant in de tweede helft van de 17de eeuw.

Gleichen, Muster-Schmidt Verlag, , p. Amor, menosprecio y motines. Prague papers on the history of international relations: De verzoening van Rennenberg Adellijke beweegredenen tijdens de Opstand anders bekeken. Tijdschrift voor Geschiedenis, , , 3, pp. Zwagers aan het Spaanse hof, vredesgezanten in de Nederlandse Opstand. Le dinastie italiane e la guerra nelle Fiandre. La tregua di Anversa e la pace di Asti. Ovvero, come la Spagna perse la propria reputazione. Hartmann Sieglinde , Steinke Robert eds.

Plaatsnaam Blote te Mater. Neveneffect van Slag bij Oudenaarde in Oorlogsverslaggeving in Brugge over de Vlaamse Armada tijdens de 17de eeuw. De Nederlanden in de 16de eeuw. Nieuwsbrief, 28, , 6, pp. Slagveld van Europa De correspondentie van Karel van Arenberg en Anne van Croy. Omgangsvormen, spanningen en militaire overlast te Veurne in Over de talrijke opeisingen in de Kasselrij Oudenaarde in de jaren Les dynasties flamandes au travers des familles de Buissy, Calonne, Francqueville, Forest et Pollinchove.

Nord de la France, Belgique, Pays-Bas, 91, , , p. Le fonds du parlement de Flandre. Historique de la conservation. Een misdaad op de Botten. Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel, , 44, p. De vele gezichten van het recht. Portretten van juristen uit de oude Nederlanden. Mechelen, Kluwer, , 55 p. Extra editie Tijdschrift voor Privaatrecht. Bref regard sur une institution judiciaire tournaisienne disparue. Le Parlement de Tournai. La Jurisprudence du parlement de Flandre de Georges de Ghewiet. Le parlement de Flandre. Antwerp commercial legislation in Amsterdam in the 17th century.

Legal transplant or jumping board?. Spaanse Brabanders en hun regels. Het Antwerpse handelsrecht te Amsterdam in de 17de eeuw. Carnets de guerre, correspondances, journaux personnels , Paris, Editions Robert Laffont, details. Plievier Theodor , Moscou , Paris, Flammarion, details.

Poirot-Delpech Bertrand , Papon. Un crime de bureau , Paris, Stock, details. Poitevin Roger , Abbaye-Bagne de Fontevraud Poitevin Pierre , Pierre Poitevin. Au service de la France. Le plus monstrueux crime de la guerre , Limoges, Impr. France , Paris, Editions Belin, details. Porthault Pierre , Strafkommando 29 - Castet, Imprimeur, details. Pressac Jean-Claude , Auschwitz: Raczymow Henri , Dix jours polonais , Paris, Gallimard, details. Lech, Landsberger Verlagssanstalt Martin Neumeyer, details.

Rajchman Chil , Je suis le dernier Juif. Rajsfus Maurice , Des Juifs dans la Collaboration: Rajsfus Maurice , Sois Juif et tais-toi! L'extraordinaire courage d'un homme ordinaire. B , Dieppe-Janval, Editions de la Vigie, details. Rawicz Jerzy , Auschwitz vu par les S. Le peuple de Paris solidaire des Juifs , Mairie de Paris, details. Razola Manuel , Constante Mariano , Triangle bleu: REMY , Le livre du courage et de la peur. Juin - juin , Paris, Aux trois couleurs, details. Ribot Guillaume , Camps en France. Rimbaud Christiane , Pierre Sudreau. Un homme libre , Paris, Le Cherche midi, details.

Ritscher Bodo , Spezlager Nr. Rivaud Albert , Albert Rivaud. Robin Armand , Expertise de la fausse parole. Rody Germain , Cinq uniformes pour gagner une guerre: Rosenberg Alfred , Der Mythus des Rousset David , Sur la guerre. Rousset David , lignes Vivre sous l'Occupation , Paris, Gallimard, details.

Sigmaringen, , Paris, Presses universitaires de France, details. Ruby Marcel , Klaus Barbie. Umschlagplatz , Paris, Robert Laffont, details. Les champs de braises , Paris, Perrin, details. Sakowska Ruta , Archives clandestines du ghetto de Varsovie. Salomon Jean , de l'alsace a l'auvergne: Dumas , details. Sandri Alain , rimes de bagne. Saulais Michel , Moingeon Guillaume , Nos parents furent courageux Saveria Jacqueline , Jacqueline Saveria. Ni sains ni saufs , Paris, R. Scamaroni Marie-Claire , Indomptable et rebelle.

Und ihr Bild vom Fuhrer , Bonn, Bouvier, details. Une analyse de l'historiographie , Paris, Presses universitaires de France, details. Semprun Jorge , Exercices de survie. Montreuil-Bellay , Bordeaux, Editions Wallada, details. Documents , Rungis, Editions S. Simiot Bernard , Bernard Simiot. Simon-Letertre Patrick , Marcel Letertre. His family, childhood and youth , Stanford, Hoover institution on war, revolution and peace, details.

Smith Lyn , La voix des survivants. Snyder Timothy , Terres de sang. Sonsteby Gunnar , Report from no. Spiegelman Art , Maus: Izieu, 6 avril , Paris, Maren Sell, details. Le KL-Natzweiler et ses kommandos: Steinberg Paul , Chroniques d'ailleurs. Sternhell Zeev , Ni droite ni gauche. Stierlin Helm , Adolf Hitler. Un complexe concentrationnaire , Paris, Fayard, details. Geschichte eines Lagerkomplexes , Paderborn, F. Strelecki Andrzej , La marche de la mort , details. Struve Walter , Elites against democracy.

Leadership ideals in bourgeois political thought in Germany , Princeton, Princeton university press, details. Supiot Alain , L'esprit de Philadelphie. Syren Christine , Shoah: Avant-propos de Marcel Paul. Architectures de la violence de masse , Paris, Odile Jacog, details. Testyler Jo , Les enfants de Slawkow.

Thalmann Rita , La Mise au pas: Thalmann Rita , Femmes et fascismes Revue des Questions allemandes , Fayard, details. Missionnaires et Gestapo , Paris, Les Trois nefs, details. Tillard Paul , Le pain des temps maudits. Roman suivi de Mauthausen. Traverso Enzo , L'histoire comme champ de bataille. Traverso Enzo , le Totalitarisme. Tregenza Michael , Aktion T4. Le secret d'Etat des nazis: Truck Betty , Truck Robert Paul , medecins de la honte: Henry Ashby , Hitler janvier Souvenirs de camps allemands , Paris, Gallimard, details. Valat Philippe , Le sentiers de la nuit. Collet , details. Le glaive dans la balance , Paris, Perrin, details.

Des Ardennes au Jura , Paris, Hachette, details. Venezia Shlomo , Sonderkommando. Vigreux Marcel , Les villages-martyrs de Bourgogne: Chroniques de guerre Villermet Christian , A noi Savoia. Histoire de l'occupation italienne en Savoie. Virginie Picaut , Justes, la conscience et le courage. O , Paris, Temps actuels, details. Volkov Shulamit , The rise of popular antimodernism in Germany - The urban master artisans, , Princeton, Princeton University Press, details.

Voutey Maurice , Les camps nazis. Wagner Jens-Christian , Ellrich Centre de documentation juive contemporaine de Paris , Paris, C. Pour que la terre se souvienne , Paris, A. Wette Wolfram , feldwebel Anton Schmid. Fischer Verlag GmbH, details. Wiener Alfred , persecution, terror and resistance in nazi germany , Londres, The Wiener Library, details. Wiesel Elie , Les juifs du silence , Paris, Seuil, details. Wieviorka Annette , L'heure d'exactitude. Winkler Heinrich-August , Weimar Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie , C. Beck Verlag, details. Winock Michel , Histoire politique de la revue "Esprit": Wood Nancy , Vectors of memory.

Legacies of trauma in postwar Europe , Oxford, Berg, details. Vichy, 10 juillet - 31 mars , Paris, Plon, details. Guide du visiteur , Jerusalem, Yad Vashem, details. Zeitoun Sabine , Ces enfants qu'il fallait sauver , Paris, A. Ziemian Joseph , The cigarette sellers. Three crosses square , New York, Avon, details. Cheminots et chemin de fer du Nord Okreg Polnoc, details. Il n'y a pas d'enfants ici. Dessins d'un enfant survivant des camps de concentration , Paris, Jean-Claude Gawsewitch, details.

Lettres de Claire Girard. Children in the Holocaust. Creativity and play , Jerusalem, Yad Vashem, details. Souvenirs des victimes de Ravensbruck. Dix grandes figures de France. Remembering for the future , London, Macdonald and Co publishers Ltd, details. Service des liaisons du commandant Descour. Papiers; Carnets et Lettres , Paris, Plon, details. Le temps des rafles. Le sort des juifs en France pendant la guerre , Paris, Mairie de Paris, details. Vae Victis ou Deux Ans dans la L. Wir haben es nicht vergessen.

Hard-Core , Belgique, Huy, details. Les Juifs en Europe de l'est , details. Une vie, un exemple Bilan d'un effort , Paris, Impr. Normandie 44 , Paris, A. Documents Diplomatiques , Paris, Imprimerie Nationale, details. Les Bannis de Hitler. In the land we shared , Pologne, Ryszard Wasitan, details. Lieux du Martyre et du combat des juifs en territoire polonais , Warschau, details. Le camp de concentration du Struthof: Konzentrationslager Natzweiler , Essor, details.

Investigation on Pro-Japanese Collaborator's Property. Activities of the Past Four Years. Dachau , Milan, Aned, details. Fondation Auschwitz , Dossiers: La Montagne , Les chemins de la victoire. Auvergne , Clermont-Ferrand , La Montagne , details. Rapport moral , Paris, Centre de documentation juive contemporaine , details. Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di sterminio nazisti , La deportazione femminile nei lager nazisti , Milano, FrancoAngeli, details Angel Pierre , Le Personnage juif dans le roman allemand.

Appunti di storia - , Torino, Terradelfuoco - Associazione di promozione sociale, details Bizardel Yvon , Sous l'occupation. Storia di una bambina "privilegiata" sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti , varese, Macchione editore, details Christophe Francine , Guy s'en va. Michel, details Cointet Michelle , Vichy et le fascisme: